Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Informace o dohodě zaměstnavatele a odborových centrál, týkající se nově zavedených principů Osobního ohodnocení

Osmého ledna 2024 byla uzavřena dohoda zaměstnavatele a 12 odborových centrál působících u ČD a.s. na nově zavedených principech Osobního ohodnocení (dále jen OSO), tzv. „centrální pravidla“. V průběhu velmi náročného, dlouhodobě vedeného jednání byly mnohdy postoje zaměstnavatele a odborových centrál k parametrům OSO výrazně rozdílné. Je nutné zdůraznit, že často odlišné názory k jednotlivým kritériím prezentovali i zástupci odborových organizací a nalézt shodu bylo poměrně obtížné. Přestože se jedná o radikální změnu, dospělo se nakonec k dohodě přijatelné pro všechny strany.

Nyní tedy k základním principům Osobního ohodnocení. Na rozdíl od minulých roků, kdy byla stanovena výše OSO v profesi (skupině profesí) ve stejné výši pro každého zaměstnance, je nový systém postaven především na kvalifikačních kritériích.
Objem finančních prostředků určených pro OSO byl rozdělen do dvou složek, variabilní a fixní v poměru 30:70 %.

Variabilní složka umožňuje zaměstnavateli krátit či zcela odebrat stanovenou částku, poruší-li zaměstnanec nastavená pravidla. Skládá se ze dvou kritérií, první je oblast zahrnující plnění povinností vyplývajících z popisu pracovních činností zaměstnance, plnění úkolů zadaných vedoucím zaměstnancem, bezzávadnost služby, dodržování a efektivní využívání pracovní doby (komplexní hodnocení zaměstnance). Druhým kritériem je plnění povinností vyplývajících z BOZP a důsledné používání OOPP.

Ve fixní složce jsou především kvalifikační kritéria, která zaměstnanec buď splňuje a jsou mu v OSO přiznána, nebo je nesplňuje a přiznána mu nejsou. Pokud jsou přiznána, nelze je krátit.

Nově je v OSO zavedeno finanční ohodnocení režimu „letmo“, režimu 0/0-S a „krátkých obratů v taktové dopravě“.
Dále byl do fixní složky převeden příplatek za praxi, ve stejné výši všech letových pásem a tarifních stupňů jako v r. 2023. Tuto položku nelze nepřiznat ani žádným způsobem krátit. Poslední položkou je kritérium „beznehodovost“. To nebude přiznáno při zavinění MU.

Za velmi pozitivní lze považovat fakt, že nastavený systém garantuje valorizaci všech položek, dojde-li v následujících letech k nárůstu tarifních mezd. Zásadní je též skutečnost, že jakákoliv změna centrálních pravidel či jednotlivých kritérií Osobního ohodnocení je možná pouze v režimu dohody zaměstnavatele a odborových organizací.

Protože se jedná o změnu zásadní, vyhodnotí po cca 6 měsících zaměstnavatel ve spolupráci s odborovými centrálami parametry nastaveného systému a v případě zjištění nedostatků plynoucích z praktických zkušeností, budou jednotlivá kritéria upravena.


Zdroj: FSČR

Další zprávy