Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Ministr dopravy ocenil návrhy předložené Federací strojvůdců

V těchto dnech se uskutečnila jednání, jež Federace strojvůdců České republiky

považuje za významná nejen pro naši odborovou organizaci a strojvůdcovskou profesi,

jejíž oprávněné zájmy hájíme, ale i pro širokou cestující veřejnost. Týkala se totiž

vytvoření takových podmínek pro práci strojvedoucích, jež v neposlední řadě povedou

taktéž k podstatnému zvýšení bezpečnosti železničního provozu na naší železniční síti.

Za zcela klíčové považujeme především naše pracovní setkání s místopředsedou vlády

ČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. A důležitost tohoto rokování z 28. července

podtrhla i skutečnost, že se uskutečnilo za přítomnosti ředitele Drážního úřadu Jiřího

Koláře, generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody, generálního ředitele

Českých drah Václava Nebeského a v neposlední řadě i za účasti několika dalších

vrcholných představitelů resortu dopravy.

Na jednání, které iniciovala naše profesní odborová organizace, se ministr dopravy

Havlíček a v diskuzi také další přítomní velmi detailně, tedy bod po bodu, zabývali

souborem našich podnětů a konkrétních návrhů. Ty se zaměřily například na

připravovaný monitoring licencí strojvedoucích (MLS) a dále pak na pro strojvedoucí

velmi důležité nařízení vlády 589/2006 Sb. o pracovní době a době odpočinku

pracovníků v dopravě, vedle toho také například na způsob ověření jazykových znalostí

zahraničních uchazečů o výkon této profese (týkalo by se to kolegů pocházejících z

jiných zemí než ČR a SR), ale také na předpisovou problematiku apod.

V písemné podobě byl sice tento obsáhlý soubor podnětů předkládán Federací

strojvůdců již předchozímu vedení ministerstva, teprve nyní se mu ale dostalo opravdu

náležité pozornosti, a to právě při těchto osobně a opravdu vrcholově vedených

jednáních. Co je ale ještě důležitější, tentokrát zazněl nejen příslib pečlivého posouzení

našich námětů, ale dle možnosti poté i jejich zapracování do připravovaných

legislativních norem, vyhlášek či opatření, jež budou zásadním způsobem ovlivňovat

železniční dopravu v příštích letech.

A že tento přístup ministra dopravy Karla Havlíčka nelze považovat jen za formální, o

tom svědčí, že již na následující den byl prezident FSČR přizván také na jednání

expertní komise zabývající možnostmi, jak lze co nejdříve a nejúčinněji zvýšit úroveň

bezpečnosti železniční dopravy v České republice, jejímž členem byl za ČD Cargo

jmenován rovněž člen prezidia David Votroubek. Nelze při tom než vyzvednout, že i

zde pan ministr naše návrhy nejen ocenil jako přínosné, ale zejména vyslovil

přesvědčení, že mohou přispět k úspěšné práci této komise.

Jaroslav Vondrovic, prezident FSČR

Jaroslav Vincour, viceprezident FSČR

Další zprávy