Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Podepsána PKS ČD Cargo 2022/23

Dne 2.2.2022 podepsal prezident FSČR Jaroslav Vondrovic v odpoledních hodinách v sídle společnosti PKS ČD Cargo na roky 2022/23. Podpis tohoto stěžejního dokumentu následoval po dlouhé sérii jednání, která byla započata v loňském roce. Všechna jednání probíhala ve velmi složité covidové době a přísná hygienická opatření rozhodně nebyla zjednodušením.

Celé vyjednávání bylo vedeno také ve velice složitém období jak pro zaměstnance, tak pro firmu. Bohužel v této době žijeme v neskutečně turbulentním čase, vyznačujícím se nebývalou mírou inflace, kterou máme již za sebou, ale neméně obtížné období s ještě většími inflačními tlaky máme ještě před sebou. Zažíváme neuvěřitelně náročné období, které znamená obrovský tlak na ceny prakticky všeho. Bohužel naprosto stejné tlaky působí i na firmy, a proto bylo letošní vyjednávání kvůli těmto všem faktorům skutečně výjimečné a nesmírně náročné.

V konečné podobě tohoto dokumentu bylo dojednáno navýšení tarifních mezd od počátku platnosti PKS 2022/23, tj. od 1.4.2022 o 1.100,- a následně od 1.1.2023 o další jedno procento ve všech tarifních stupních a stupnicích.

Dále bylo dojednáno navýšení motivační složky pro zaměstnance letmo o téměř 20 % na 650,-. O více než 30 % byla také navýšena odměna za nepravidelný nástup na 200,-. O jeden procentní bod se podařilo navýšit příplatek za práci v noci, kdy s 15 % příplatku je ČD Cargo již 50 % nad úrovní stanovenou zákoníkem práce. Došlo také k navýšení příplatku za zaškolování na 25 %.

Neméně důležitou změnou je dohoda nad lepší a přesnější definicí dohody o zavádění, rušení a měnění nástupů směn pod 48 hodin, kdy už by měly být vyloučeny zmatky spojené s chybnou interpretací některých ustanovení, a tím by nemělo docházet ke sporům o to, zda má být ten či onen příspěvek poskytnut.

Velmi silným signálem je pak dohoda nad výší stravného, které bude u společnosti ČD Cargo v roce 2022 poskytováno v maximální výši uváděné vyhláškou MPSV. Konkrétní výše sazeb tedy bude 118,-; 182,- a 283,-.

Další výrazná změna se podařila dojednat u kondičních ozdravných pobytů, kdy letos bude nárok na KOP již po 18 letech a od roku 2023 po 16 letech. Nově bude mít možnost čerpat mimořádný KOP v délce jednoho týdne účastník mimořádné události s následkem smrti, těžkého ublížení na zdraví nebo velkých materiálních škod mimo pravidla pro řádný nárok. K šedesátým narozeninám pak zaměstnanci dostanou kromě mimořádné finanční odměny i poukázku na lázeňský pobyt s procedurami.

V případě překročení podnikatelského plánu bude nově vyplacení mimořádné odměny posuzováno jiným způsobem, v menších finančních intervalech a pololetně tak, aby zaměstnanci měli skutečně reálnou možnost přiznání mimořádné odměny v případě dobrých hospodářských výsledků.

Konečná podoba dohody o PKS ČD Cargo 2022/23 je opět kompromisem v jednání a požadavcích zaměstnanců a zaměstnavatele. Je mi jasné, že jakýkoli kompromis nemůže být nikdy vnímán jako absolutní úspěch, nicméně jsem přesvědčen, že dosažený výsledek je v dnešní době velice slušný a bude v následujícím období znamenat dobrý základ pro to, aby nedošlo ke zhoršení podmínek práce strojvedoucích a k poklesu jejich reálné mzdy.

Zdroj: FSČR


Další zprávy