Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Kolektivní vyjednávání u ČD Cargo bylo zahájeno

Počátkem měsíce září byl odborovým centrálám působícím u společnosti ČD Cargo předán návrh změny stávající Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo pro příští rok. Tímto bylo fakticky zahájeno kolektivní vyjednávání u této společnosti.

Jak se dalo očekávat, původní návrh zaměstnavatele byl pro odborové centrály naprosto nepřijatelný a stejně tak byl nejspíš vyhodnocen i společný oponentní návrh OC předaný zaměstnavateli v polovině měsíce.

Vzhledem k současnému velice složitému období, které je charakterizováno nevídanou mírou inflace, která se obrovskou měrou podílí na snižování reálných mezd v celé České republice, je naprosto jasné, že odborové organizace se budou snažit dosáhnout nárůstu mezd v hodnotách, které této nepříznivý trend co nejvíce narovnají. Oproti tomu už dnes máme ze strany zaměstnavatele jasné signály, že i přes kladný hospodářský výsledek se společnost potýká s vážnými problémy, které jsou způsobeny především naprosto bezprecedentním nárůstem cen energií, který velice komplikuje plánování v budoucím období.

Také navýšení stravného

Naší snahou v následujícím období bude dosažení co nejvyššího navýšení tarifních mezd, kdy narovinu říkám, že prioritou bude růst tarifních mezd na úkor jednorázové odměny. Stejně tak důležité je dosáhnou tohoto růstu v co nejkratším možném termínu i s možností tento nárůst rozfázovat do několika různých období. Další oblastí, kde je potřeba dosáhnout dohody co možná nejdříve je navýšení stravného.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nás opět čeká velice náročné jednání. Také se obávám, že na jeho konci nebude snadné, či vůbec možné určit vítěze a poraženého. Hlavním kritériem bude dlouhodobé udržení reálných mezd v co nejlepší kondici.

David Votroubek


Zdroj: FSČRDalší zprávy