Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

PKS ČD Cargo podepsána

V pondělí 10.10.2022 byly v sídle společnosti ČDCargo podepsány dva důležité dokumenty. 2.změna PKS 2021/2022 a PKS 2023.

První zmiňovaná 2.změna PKS 21/22 znamená prozaměstnance navýšení tarifních a smluvních mezd provozních zaměstnanců o 2% od1.10.2022, navýšení stravného na hodnoty 138,-; 210,- a 325,-, navýšení  hodnoty stravenek na 120,- a změnu poměruspoluúčasti zaměstnance a zaměstnavatele na 50%/50%. Dále zkrácení současnéplatné PKS do31.12.2022.

PKS 2023 pak má platnost od 1.1.2023 do31.12.2023. S jejím příchodem narostou tarifní a smluvní mzdy provozních zaměstnancůo 6% (1% dohodnuto již v předchozí PKS a 5% dohodnuto s platností nové PKS2023).

V případě, že MPSV vydá novou vyhlášku pro výšistravného pro rok 2023 sejde se zaměstnavatel s OC a dohodne případnou další úpravuvýše stravného pro rok 2023.

Mimořádná odměna za překročení hospodářského výsledku zůstává i nadále součástí PKS a ještě letosproběhnou jednání o mimořádné odměně pro zaměstnance týkající se tohoto tématu.

Při jednání u společnosti ČD Cargo byl předokamžitou finanční částkou v nominální hodnotě zvolen jako preferovaná variantanárůst tarifních mezd, který na rozdíl od mimořádné odměny přináší trvalou"přidanou hodnotu". Jsem přesvědčen, že čas ukáže, že to bylorozhodnutí správné.

Do konce roku nás čeká ještě jednání o zpřesněnía úpravě pravidel pro vyplácení odměny za flexibilitu zaměstnanců tak, aby bylanová flexibilita použitelná i pro změny nástupů v rámci jednotlivých pracovišťuvnitř provozních jednotek.

Další zprávy