Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Nové zákonné povinnosti pro strojvedoucí v souvislosti s novelizací zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

V souvislosti s novelizací Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2022 k zavedení nových povinností osoby řídící drážní vozidlo a definování nedodržení těchto povinností jako přestupek fyzických osob. Konkrétně se jedná o:


 § 46t „Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce“ odst. 1: 

1) Osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce 

a) musí zastavit drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu, 

b) musí ohlásit dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy osobě pověřené provozovatelem dráhy a řídit se jejím pokynem směřujícím k řízení drážního vozidla,

c) se musí podrobit na výzvu drážního správního úřadu orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

d) musí mít u sebe při řízení drážního vozidla doklad osvědčující oprávnění k jeho řízení na této dráze, je-li pro řízení drážního vozidla na této dráze tímto zákonem vyžadován, a 

e) musí na výzvu drážního správního úřadu předložit doklad podle písmene d). 


a § 50 „Přestupky fyzických osob“ odst. 5: 


5) Fyzická osoba se jako osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 46t odst. 1 písm. a) nezastaví drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu, 

b) v rozporu s § 46t odst. 1 písm. b) neohlásí dojetí drážního vozidla do místa sezjednodušenou organizací drážní dopravy osobě pověřené provozovatelem dráhy nebo se neřídí jejím pokynem směřujícím k řízení drážního vozidla, 

c) v rozporu s § 46t odst. 1 písm. c) se na výzvu drážního správního úřadu nepodrobíorientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, 

d) v rozporu s § 46t odst. 1 písm. d) nemá u sebe při řízení drážního vozidla dokladosvědčující oprávnění k jeho řízení, nebo 

e) v rozporu s § 46t odst. 1 písm. e) na výzvu drážního správního úřadu nepředloží stanovený doklad. 


V odstavci 6) a 7) tohoto § je informace o možné pokutě za spáchání výše uvedených přestupků.


Odstavec 6) Za přestupek lze uložit pokutu do:

a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. d) nebo e),

b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo j), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. a) nebo b),

c) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) nebo odstavce 5 písm. c),


Odstavec 7)

Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti do 1 roku spočívající v zákazu řízení drážního vozidla, byl-li spáchán alespoň dvakrát v období 1 roku.


Další zprávy