Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Dojednána změna letošní PKS a současně i kolektivní smlouva ČD na rok 2021

Dne 7.10.2020 projednávaly odborové svazy společně se zástupci firmy již dříve předložený záměr zaměstnavatele změnit letošní podnikovou kolektivní smlouvu ČD.

Jak jsme vás informovali, zájem zaměstnavatele byl nejen sjednotit výměru dovolené u všech profesí na 5 týdnů, ale usiloval také o snížení příspěvku na stravenky a výše stravného jednotně o 10 Kč, dále o snížení příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření o 300 Kč, o úplné zrušení příspěvku za udržení zdravotní a odborné způsobilosti, o navýšení fondu pracovní doby u THP zaměstnanců na 40 hod. týdně a v neposlední řadě také o snížení příplatku za práci v sobotu a neděli na 11 % a zároveň o snížení příplatku za rozdělenou směnu na 40 % průměrné mzdy.

Při tomto jednání se podařilo všechny návrhy kromě navýšení fondu pracovní doby u THP zaměstnanců odvrátit. Zaměstnavatel souhlasil s konečným návrhem odborových centrál, které zastupují tyto zaměstnance, na délku 38,5 hod. pracovní doby týdně.

Zároveň byla do textu současné kolektivní smlouvy sjednána dohoda o podmínkách případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku vyhlášené pandemie nebo nouzového stavu.

V průběhu tohoto jednání ovšem představilo vedení společnosti návrh, aby takto dohodnutý kompromis společně s textem letošní kolektivní smlouvy platil do konce roku 2021. V této chvíli se začalo diskutovat nad propadem současných mezd, které je zaviněno nejen omezováním provozu vzhledem k vyhlášením výjimečného stavu, ale i poměrně vysokou mírou inflace.

Konečný návrh zaměstnavatele po tomto jednání zohledňující částečně tento stav nakonec činí dojednání nárůstu 2 % do tarifních mezd a dohodnutí cílové odměny při splnění hospodářských výsledků ve výši 1 % roční cílové mzdy. V tomto okamžiku, i s přihlédnutím k aktuální situaci, jsme se rozhodli a nabídku zaměstnavatele společně s ostatními odborovými svazy přijali.

Současně s tím byly přijaty i zásady Sociálního fondu na příští rok, kde rovněž došlo k dohodě obou stran. Rozpočtované částky ve všech oblastech zůstaly na příští rok ve stejné výši, část nevyčerpaného zůstatku rezervy letošního roku byla po souhlasu všech převedena do nově vzniklé nadace „Železnice srdcem“. Tato nadace bude fungovat jako podpůrný fond při pomoci kolegům postiženým následky závažných železničních nehod.

Jaroslav Vincour
viceprezident FSČR a vedoucí týmu pro kolektivní vyjednávání u ČD

Další zprávy