Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Kolektivní vyjednávání u ČD

V úterý 9. listopadu se částečně osobně a částečně videokonferenčně sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál působících v společnosti České dráhy, aby se pokusili sjednotit oboustranně značně rozdílný pohled na podobu podnikové kolektivní smlouvy v roce 2022.

V úvodu jednání předseda představenstva Ivan Bednárik informoval o finančních možnostech firmy ohledně navýšení mzdy zaměstnancům a upozornil, že současné požadavky na udržení všech benefitů a současně navýšení mzdy nejsou podle pohledu firmy reálné bez výrazných dopadů do oblasti nákupu nových vozidel, údržby stávající techniky či personální oblasti. Dále upozornil na novou informaci ministerstva dopravy, že další společné požadavky železničních dopravců na kompenzaci škod za ztráty způsobené koronavirovou krizí nebudou z důvodu nedostatku financí pro žádného dopravce realizovány.

Poté bylo přistoupeno k diskuzi nad body, v nichž bude patrně velmi těžké ne-li nemožné najít kompromisní řešení.

  • Zvýšení fondu týdenní pracovní doby zaměstnavatel upravuje návrh a do tohoto návrhu neuvažuje zařadit vlakový personál.
  • I nadále zaměstnavatel požaduje zkrácení výměry dovolené nad rámec zákoníku práce (ZP) pouze o jeden týden, což představuje nárokovost 5 týdnů dovolené. Zde jako jeden z argumentů ze strany zaměstnavatele zaznívá i fakt převodu velké části dovolené zaměstnanců do příštího roku, kdy se následně jedná o velkou finanční částku spojenou s převodem této nárokovosti.
  • Osobní ohodnocení – opět nás čeká velká diskuze, která bude především spočívat v objasňování principu výplaty nenárokové části mzdy, která by ale na druhé straně měla být i motivační složkou.
  • Kondiční ozdravné pobyty – zaměstnavatel předloží komplexně zpracovaný materiál představy redukce tohoto benefitu.
  • Úprava pravidel výplaty odstupného v případě ztráty zdravotní způsobilosti – i zde zaměstnavatel slíbil, že v nejbližších dnech předloží návrh „pojistky“ tak, aby nedocházelo k výplatě takto nadstandardních částek zaměstnancům, kteří poté nastoupí u konkurence. I zde počkáme na návrh zaměstnavatele.

Po projednání těchto bodů kolektivní vyjednávání opustil předseda představenstva ČD Bednárik a naše diskuze pokračovala. Byli jsme opět upozorněni na fakt, že z důvodu legislativních změn (zejména Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.), resp. prodloužení dob odpočinků, nebude moci zaměstnavatel dodržet při sestavě turnusů současně platné omezení týkající se počtu dělených směn zapracovaných do směn. Proto vás, vážení kolegové, chceme touto cestou požádat, abyste prostřednictvím svých oblastních zástupců informovali prezidium FSČR o případech, kdy je zaměstnavatelem již předem avizovaná nutnost sjednání výjimky či zaměstnavatel z těchto důvodů nemůže sestavit nově turnus.

Po projednání všech rozporných bodů v návrhu podnikové kolektivní smlouvy bylo jednání ukončeno a stanoven termín dalšího vyjednávání na den 23. listopadu.

Jaroslav Vincour, viceprezident FSČR a vedoucí týmu pro kolektivní vyjednávání u ČD, a.s.

Další zprávy