Přihlásit

Co když budu mít výsledek testu pozitivní?

Jak postupovat v případě pozitivního výsledku antigenního testu:

■ Informovat nadřízeného zaměstnance, ŘJOS, ŘO10, specialistu BOZP (i cestou Horké Linky 702 229 192). 

■ Zaměstnavatel kontaktuje dotyčného zaměstnance ohledně opatření stanovených KHS (karanténa a dále PN). 

■ Zjišťujeme zaměstnance, kteří přišli do kontaktu s možným nakaženým a dle možností zamezit, nebo oddálit jejich kontakt s dalšími zaměstnanci. 

■ Kontaktovat KHS přímo s dotazem na stav a případná opatření ve vztahu k zaměstnavateli (karanténa dalších zaměstnanců, omezení pracoviště, testování). 

■ Paralelně se provede dezinfekce dotčených pracovišť.

Další informace týkající se testování zaměstnanců naleznete v příloze.

Další zprávy