Přihlásit

Pravidla pro další uplatnění částečné nezaměstnanosti dohodnuta rovněž u ČD Cargo

Dne 24. června 2020 vyvrcholila série jednání, v nichž zaměstnavatel žádal odborové centrály (OC) působící u ČD Cargo o prodloužení platnosti opatření 5/2020, které upravuje podmínky použití paragrafu 209 zákoníku práce o částečné nezaměstnanosti v prostředí ČDC. Federace strojvůdců SČR před tímto jednáním požádala zaměstnavatele o úpravu PKS ČDC 2020/21 druhou změnou, konkrétně o navýšení procentuální částky vyplácené zaměstnancům při částečné nezaměstnanosti ze 70 na 80 procent. Tento požadavek byl pro nás nepodkročitelným mantinelem pro souhlas s prodloužením opatření 5/2020 o další dva měsíce.

Zástupci OC a zaměstnavatel se následně dohodli na znění 2. změny PKS ČDC, která navyšuje odměnu zaměstnancům při částečné nezaměstnanosti na 80% mzdy. Dalších dílčích změn pak doznalo i opatření 5/2020, kde by pro příště měla být eliminována značná diferenciace používání tohoto paragrafu v jednotlivých provozních jednotkách. Nově by bez souhlasu jednotlivých zaměstnanců neměl počet směn v rámci částečné nezaměstnanosti překročit dvě v jednom kalendářním měsíci. Výjimkou z tohoto pravidla může být pouze velký lokální výpadek potřeby práce (např. mimořádná odstávka podniku navázaného na danou lokalitu), která bude předem projednána s místně příslušnou odborovou organizací.

Nově je v opatření také jasně popsáno, že žádost o čerpání dovolené má přednost předuplatněním částečné nezaměstnanosti. To znamená, že v nadcházejícím období letních prázdnin by mělo být vyhověno maximálnímu množství žádostí o dovolenou a institut částečné nezaměstnanosti by neměl být upřednostňován.

Během příštích dnů bude do základních organizací rozeslán informační servis, který se zaměří na další praktické informace pro nadcházející období tak, aby byl vliv této mimořádné situace na naše členy maximálně eliminován.

Jaroslav Vondrovic, prezident Federace strojvůdců České republiky                
David Votroubek,člen prezidia a vedoucí týmu FSČR pro kolektivní vyjednávání u ČD Cargo


Zdroj: FSČR

Další zprávy