Přihlásit

Vyjádření managementu ČD Cargo

Ve včerejších informacích, které byly určeny pro naše kolegy strojvedoucí ČD Cargo, ještě bohužel nebylo uvedeno, zda a hlavně kdy se tomuto největšímu železničnímu nákladnímu dopravci podaří zajistit nyní tak požadované a lze říci, že až kriticky nedostatkové ochranné a hygienické potřeby pro své provozní zaměstnance. Již včera námi poptávaná vyjádření jsme dnes obdrželi, a tak ho zde můžeme uvést.
Jiří Šafařík
člen prezidia FSČR

 
Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.:
„Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v uplynulých dnech přijala Vláda České republiky řadu opatření k zamezení šíření koronaviru Covid-19. Tato opatření se samozřejmě týkají i ČD Cargo. Chtěl bych Vás ujistit, že v tuto chvíli je pro vedení společnosti prioritou zajistit bezpečnost našich zaměstnanců. Celé oddělení nákupu non-stop shání ochranné a dezinfekční prostředky. Aktuálně disponujeme potvrzenými objednávkami s příslibem dodávek postupně od této středy. Bohužel situace se neustále mění a potvrzená objednávka dnes není jistotou. Proto se snažíme diverzifikovat rizika spojená s očekávaným zpožděním dodávek a aktuálně jednáme s více dodavateli. Problematiku ochranných a dezinfekčních prostředků intenzivně řešíme nejen v rámci skupiny České dráhy, ale intenzivně jednáme i s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
První část dodávek očekáváme v druhé polovině tohoto týdne. Prostředky pak budou ihned distribuovány do výkonných jednotek. Garantuji Vám, že naše úsilí nepoleví, dokud všechny zaměstnance nevybavíme odpovídajícími prostředky v dostatečné míře. Zároveň bych vám chtěl upřímně poděkovat za odpovědnou práci v těchto náročných podmínkách. V maximální míře chraňte své zdraví a společně si držme palce.“
 
Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního, ČD Cargo, a. s.:
Vážení spoluzaměstnanci,
protože aktuálně míří od jednoho z dodavatelů první zásilka ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčního materiálu, sděluji Vám k tomu následující...
Přestože je tato zpráva povzbuzující, není jednotlivých položek dost, abychom mohli být vybaveni všichni vším.
... Primárně budou vybaveni potřebnými OOPP a dezinfekčními prostředky zaměstnanci, u kterých vybavení vyžadují zákazníci na vlečkách, orgány na hranicích nebo ti, kteří jsou v intenzivnějším styku s veřejností.
Všechny žádám o pochopení, v dalších várkách zboží předpokládám, že se dostane i na ostatní, kdo ochranu budou potřebovat.
Protože se vyskytují i nápady na soukromé používání prostředků, důsledně upozorňuji, že takové jednání je nejen v rozporu s dobrými mravy. Vydaný materiál je určen jen ke služebním účelům a za respektování Vám předem děkuji.
... Přeji všem hezký zbytek dne a dostatek imunity!“

Další zprávy