Přihlásit

Nástěnka

21/04/2022
Výbor ZOFS Most vás zve na členskou schůzi. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 3.5.2022 od 15:00 hod.
25/03/2022
V roce 2022 si přetočíme hodinky ze zimního na letní čas 27. března z 2:00 hod na 3:00 hod, k zimnímu času se vrátíme zase 30. října. Střídání zimního a letního času bude pokračovat určitě do roku 2025. Letní čas začíná vždy poslední březnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu.
14/02/2022
Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, začalo ve čtvrtek 10. 2. 2022 po úvodních formalitách jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Na jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Radek Nekola, dorazili v průběhu jednání i zástupci zaměstnavatele: obchodní ředitel Ing. Radek Dvořák, personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělní sociálního a mzdového Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personální strategie Ing. Josef Kreische.Radek Nekola v úvodu zopakoval některé důležité momenty z kolektivního ...
04/02/2022
V souvislosti s novelizací Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2022 k zavedení nových povinností osoby řídící drážní vozidlo a definování nedodržení těchto povinností jako přestupek fyzických osob. Konkrétně se jedná o: § 46t „Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce“ odst. 1: 1) Osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce a) musí zastavit drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu, b) mu...
04/02/2022
Dne 2.2.2022 podepsal prezident FSČR Jaroslav Vondrovic v odpoledních hodinách v sídle společnosti PKS ČD Cargo na roky 2022/23. Podpis tohoto stěžejního dokumentu následoval po dlouhé sérii jednání, která byla započata v loňském roce. Všechna jednání probíhala ve velmi složité covidové době a přísná hygienická opatření rozhodně nebyla zjednodušením....
04/12/2021
Dne 1. prosince 2021 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. Jednání probíhalo v obdobném kombinovaném režimu jako u ČD, a.s., kdy je za každou OC fyzicky přítomný pouze jeden zástupce a ostaní jsou přítomni on-line pomocí PC.V...
04/12/2021
Dne 2.12.2021 pozdě odpoledne bylo kolektivní vyjednávání u Českých drah završeno podpisem Podnikové kolektivní smlouvy ČD na rok 2022. Tento dokument obsahuje mimo jiné dohodu navýšení mezd 4 % do tarifu.Kolektivní smlouva ČD – kompromis ve složité době...
16/11/2021
V úterý 9. listopadu se částečně osobně a částečně videokonferenčně sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál působících v společnosti České dráhy, aby se pokusili sjednotit oboustranně značně rozdílný pohled na podobu podnikové kolektivní smlouvy v roce 2022.V úvodu...
31/10/2021
Výbor ZOFS Most zve své členy na členskou schůzi s turnajem v šipkách.Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou ( u vstupu na fotbalový stadion) dne 3.11.2021 od 15:00 hod.
31/10/2021
ZO FS Most tě zve na bowling, který se koná dne 20.11.2021 v Chomutově - STRIKELAND BOWLING CENTRUM ( 15 min. od vlakové zastávky Chomutov-město, adresa: Chomutov, Pod Strážištěm 5723)Dráhy: 16:00-18:00 hod. Od 18:00 hod posezení s občerstvením.Všichni jste vítáni :)...
24/10/2021
Napsal: David VotroubekVydáno: 24. 10. 2021Na v této době prozatím posledním jednání zástupců železničních odborových centrál (OC) se zaměstnavatelem, konaném dne 21. října 2021, byl dojednán plánovaný harmonogram kolektivního vyjednávání pro uzavření budoucí Podnikové kolektivní smlouvy akciové společnosti ČD Cargo.K faktickému spuštění kolektivního vyjednávání by mělo dojít 9. listopadu tohoto roku předáním návrhu zaměstnavatele. OC se dohodly na společném j...
19/06/2021
Vzhledem k termínu nutnosti prodloužení platností licencí pro stávající strojvedoucí a zapracování nových poznatků Drážní úřad (DÚ) vydal aktualizovaný Metodický pokyn č. 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího, a to včetně příloh 1 až 5, který nově řeší prodloužení platnosti licence strojvedoucího o 10 let a okruhy pro výcvik strojvedoucích ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti k z...
17/04/2021
Naše společnost ČD Cargo včera neoficiálně zahájila testování nové aplikace pro strojvedoucí. Ta je bude prostřednictvím tabletu informovat o aktuálních traťových poměrech v místech jízdy jejich vlaku. Strojvedoucí tak brzy dostanou dlouho očekávaný nástroj, který spojí informace z tabelárních jízdních řádů a digitalizovaných tabulek traťových poměrů, které vydává Správa železnic.V rámci projektu DISAF (DIgital SAfety First) bylo ČD Cargo vybráno pro pilotní ověření aplikace. V průběhu roku se přidají i mateřské...
18/03/2021
Jak postupovat v případě pozitivního výsledku antigenního testu:■ Informovat nadřízeného zaměstnance, ŘJOS, ŘO10, specialistu BOZP (i cestou Horké Linky 702 229 192). ■ Zaměstnavatel kontaktuje dotyčného zaměstnance ohledně opatření stanovených KHS (karanténa a dále PN). ■ Zjišťujeme zaměstnance, kteří přišli do kontaktu s možným nakaženým a dle možností zamezit, nebo oddálit jejich kontakt s dalšími zaměstnanci. ■ Kontaktovat KHS přímo s dotazem na stav a případná opatření ve vztahu k zaměstnavateli (karanténa dalších zaměstnanců, omezení pracoviště, testování). ■ Pa...
Příloha:
15/02/2021
Dne 11.2.2021 se konalo opět formou videokonference jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s.Účastni byli všichni členové PV. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel odboru personálního Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová.Na pr...
24/01/2021
V důsledku pandemie loni přišly České dráhy na tržbách o více než 4 miliardy korun a stále přicházejí o další peníze. Proto vedení hledá cesty, jak snížit všechny náklady. Úspora v oblasti osobních nákladů je pouze jednou z nich....
18/12/2020
S dvouprocentním růstem mezd na příští rok kopíruje ČD Cargo další dvě státní železniční společnostiPo Českých drahách a Správě železnic se nezvykle brzy dohodli na nové kolektivní smlouvě i ve společnosti ČD Cargo. ...
12/12/2020
Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.:Dnes proběhlo formou videokonference první jednání spolu se zástupci zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2021/2022.Pročetli jsme celý navržený text. Technické změny či nekonfliktní body byly uzavřeny ve shodě. V současném návrhu nebylo ze strany ČDC předloženo mnoho změn a pro další období PKS tak zůstává stejná výměra dovolené, stanovená týdenní pracovní doba a i celá stávající příplatková sféra. Pro další jednání, které se uskuteční 17.12 zůstává k řešení výše objemu finančních prostředků na oblast ...
28/11/2020
Dne 20. listopadu došlo při společném jednání zástupců zaměstnavatele a odborů zastupujících zaměstnance k představení předběžného podnikatelského plánu společnosti na rok 2021 a k předání návrhu Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo na rok 2021/22. Zároveň s tímto byl předán i návrh na 3. změnu PKS 2019/20, kde se dle sdělení zaměstnavatele jedná prakticky pouze o technickou novelu vynucenou změnou legislativních podmínek....
28/11/2020
4. listopad byl obyčejným podzimním dnem, kdy se u rychlíku 611 Krušnohorv žst. Most měl na ose střídat strojvedoucí Karel Čech se strojvedoucím Michalem Vlasákem. Oba strojvedoucí jsou z OCP Západ, Provozního pracoviště v Mostě. Taktéž jsou oba členové mostecké základní organizace FS....
11/11/2020
Dne 21. října proběhlo další jednání odborových centrál působících u ČD Cargo se zástupci vedení této společnosti. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se uskutečnilo formou videokonference. Během jednání byl prezentován současný ekonomický stav společnosti, kdy se nám podařilo dopravními výkony přiblížit loňskému roku a alespoň prozatím se firmě dařilo vymanit se z nepříznivého postavení během letošního jara a léta. Byl představen i souhrn v...
02/11/2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace  COVID-19,  rozhodl ředitele odboru personálního o zastaveni KOP zaměstnanců ČDC od 18.10.2020 do odvolání  ve všech střediscích. Zaměstnanci, kteří měli nastoupit  na KOP &nbs...
15/10/2020
Dne 7.10.2020 projednávaly odborové svazy společně se zástupci firmy již dříve předložený záměr zaměstnavatele změnit letošní podnikovou kolektivní smlouvu ČD....
30/07/2020
V těchto dnech se uskutečnila jednání, jež Federace strojvůdců České republikypovažuje za významná nejen pro naši odborovou organizaci a strojvůdcovskou profesi,jejíž oprávněné zájmy hájíme, ale i pro širokou cestující veřejnost. Týkala se totižvytvoření takových podmínek pro práci strojvedoucích, jež v neposlední řadě povedoutaktéž k podstatnému zvýšení bezpečnosti železničního provozu na naší železniční síti.Za zcela klíčové považujeme především naše pracovní setkání s místopředsedou vládyČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. A důležitost tohoto rokování z 28. červenc...
30/07/2020
Kolegové ze ZO FSČR Pardubice - zřídili transparentního účet pro pozůstalé po zemřelém kolegovi z této ZO FSČR u Českého Brodu. Prosíme, aby každý, kdo může, podle svých možností přispěl. Jedná se o  velmi smutný příběh.
Příloha:
09/07/2020
Vážení přátelé, v úterý 7.7.2020 došlo na železniční trati č. 142 Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt u dopravny Pernink k tragédii. Okolo 15 hodiny se zde srazily dva vlaky. Několik stovek metrů od dopravny se zde čelně srazil osobní vlak číslo 17113 vedený jednotkou 844 RegioShark s osobním vlakem číslo 17110 vedený jednotkou 814/914 RegioNova. Následky jsou katastrofální, dva mrtví a několik těžce a velmi těžce zraněných. Mezi zraněné patří i vlakový personál ČD z domovské stan...
25/06/2020
Dne 24. června 2020 vyvrcholila série jednání, v nichž zaměstnavatel žádal odborové centrály (OC) působící u ČD Cargo o prodloužení platnosti opatření 5/2020, které upravuje podmínky použití paragrafu 209 zákoníku práce o částečné nezaměstnanosti v prostředí ČDC. Federace strojvůdců SČR před tímto jednáním požádala zaměstnavatele o úpravu PKS ČDC 2020/21 druhou změnou, konkrétně o navýšení procentuální částky vyplácené zaměstnancům při částečné nezaměstnano...
04/06/2020
Výbor ZO FSČR Most zve své členy na členskou schůzi s turnajem v šipkách. Schůze se koná v Mostě v restauraci Pod tribunou (u vstupu na fotbalový stadion) dne 16. dubna 2019 od 15 hodin. Po schůzi bude následovat 12. Memoriál Fr .Veselého - turnaj v šipkách. Přijďte posedět a poklábosit s kolegy u pěnivého moku s občerstvením.
Příloha:
21/05/2020
Na jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 20. května 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti Domu Bohemika informoval Radek Nekola (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo) o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné i o tom, že díky institutu částečné nezaměstnanosti nemusel podnik propustit zhruba 638 zaměstnanců. „Tady je vidět, že institut zafungoval a pokud si jako firma sáhneme na příspěvek MPSV, můžeme koronavirovou krizi překonat bez větších personálních otřesů,“ uvedl a jako druhý bod sv...
24/03/2020
Jak psychicky zvládnout období pandemie? Zaměstnanci ze Skupiny ČD budou mít možnost využít pomoc psychologů z Dopravního vzdělávacího institutu.Jsme si vědomi toho, že aktuální riziko onemocnění, Covid 19 vyvolává celou řadu obav. Jedná se o zcela novou situaci a nikdo netuší, jak dlouho budou trvat všechna nezbytná opatření. Tato skutečnost představuje velkou psychickou zátěž. Obavy se týkají nejen samotné nákazy a jejích zdravotních následků, ale také oblasti pracovní, finanční a v neposlední řadě i oblasti mezilidských vztahů. Proto se společnost DVI, a.s. rozhodla od příštího týdne poskytovat zaměstnancům Sk...
24/03/2020
Na ČD byla zahájena jednání o možnosti využití institutu „Částečné nezaměstnanosti“. V pondělí 23. března v odpoledních hodinách proběhla první část již dříve avizovaných jednání mezi zástupci vedením akciové společnosti České dráhy a představiteli odborových svazů působících na železnici o zaměstnavatelem předloženém návrhu Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti. Vzhledem k nebezpečí šíření nákazy koronavirem se tato jednání uskutečnila formou telemostu.  Své konkrétní podněty a připomínky k tomuto připravovanému využití institutu „Č...
22/03/2020
Vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás informovali o souhrnu mimořádných provozních a organizačních opatření, která byla ke dni 19. březnu přijata u akciové společnosti ČD Cargo a týkají se tedy strojvedoucích, jejichž zájmy u tohoto nákladního dopravce naše odborová organizace zastupuje.V mezinárodní dopravě je překročení hranice možné pouze vlaky nákladní dopravy. Dispečerský aparát ČD Cargo (DAC-Cargo) organizuje a plánuje přeshraniční dopravu tak, aby už při překročení hranice byl znám způsob návratu. Pro rg jízdy přes hranici lze použít vlaky všech dopravců dle podmínek domluvených v rámci ŽESNAD.CZ a za podmín...
22/03/2020
Ve včerejších informacích, které byly určeny pro naše kolegy strojvedoucí ČD Cargo, ještě bohužel nebylo uvedeno, zda a hlavně kdy se tomuto největšímu železničnímu nákladnímu dopravci podaří zajistit nyní tak požadované a lze říci, že až kriticky nedostatkové ochranné a hygienické potřeby pro své provozní zaměstnance. Již včera námi poptávaná vyjádření jsme dnes obdrželi, a tak ho zde můžeme uvést.Jiří Šafaříkčlen prezidia FSČR Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.:„Vážené kolegyně, vážení kolegové,v uplynulých dnech přijala Vláda České republiky řadu opatř...
22/03/2020
V některých destinacích již České dráhy začalydistribuovat respirátory FFP 2 pro strojvedoucí.V rámci dalších preventivních opatřeníproti šíření nákazy COVID-19 zajistil zaměstnavatel dodávku filtračníchmasek/respirátorů kategorie FFP 2. Tyto respirátory jsou přednostně určenypro zaměstnance vlakového doprovodu a strojvedoucí. ...
04/11/2019
Federace strojvůdců Most pořádá předvánoční setkání zaměstnanců a důchodců.Akce se koná:  19.11.2019 od 15 hodin. Místo konání: Restaurace Pod tribunou, ul. U stadionu 1205 v Mostě
09/04/2019
Výbor ZO FSČR Most zve své členy na ČLENSKOU SCHŮZI.Místo konání - Most, restaurace Pod tribunou (u vstupu na fotbalový stadion) Termín: 16. dubna 2019 od 15 hodin. Program: Informace z CRP Organizační záležitosti Hospodaření organizace, pojistky HVP Plán akcí na rok 2019 Diskuze Po schůzi bude následovat tradiční Memoriál Fr .Veselého - turnaj v šipkách. Přijďte posedět a poklábosit s kolegy u pěnivého moku s občerstvením.
03/04/2019
Dnešního dne jsem nahrál novou verzi webu. Doufám že web je přehlednější, rychlejší a hezčí. Přihlašovací údaje všem zůstaly stejné. Pokud někdo z vás přihlašovací údaje zapomněl, může využít odkazu pro zaslání těchto údajů, který se nachází na přihlašovacím okně ("ZAPOMNĚL JSI HESLO?"). Na web se nově mohou přihlásit pouze členové ZO FS Most. Přístup cizích uživatelů byl zrušen. Všem, kteří mají ve svém profilu uvedenou emailovou adresu, budu průběžně zasílat novinky na webu. Pokud si někdo z vás nepřeje zasílat novinky, může si ve svém profilu jednoduše vymazat svůj email. Pokud by...
24/03/2019
V současné době probíhá optimalizace webu, jelikož je web velmi pomalý. Je třeba odstranit nepotřebná nadbytečná data, aby web mohl rychle pracovat.Z tohoto důvodu bude na webu provedeno několik změn. Na web se budou moci přihlásit pouze členové ZO FS Most nebo uživatelé vložené administrátorem. Registrace a přihlášení cizích uživatelů bude zrušena.Pokud máte na webu uložené nějaké dokumenty ve složce "moje soubory" nebo "moje fotografie", uložte si je do svého počítače. Po optimalizaci webu budou tyto soubory odstraněny.Optimalizace webu bude provedena do 15. dubna 2019.Omlouváme se za případné potíže.V ...
16/12/2018
Dnes 13.12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s. Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019. Při nelehkém kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel a odborové centrály dohodly minimalizovat riziko fluktuace navýšením odmě...
09/11/2018
Dne 12. listopadu 2018 od 15. hodin se koná členská schůze ZO FS MOST. Schůze se koná tradičně v restauraci pod Tribunou v Mostě.  
10/06/2018
  Již v prvních červnových dnech mělo dojít k návratu lokomotivy 742 397-3 zpět do domovského působiště v Českých Budějovicích. Tato lokomotiva byla první z osmi hnacích vozidel této řady, které během letošního roku projdou opravou R3 u externího opravce – společnosti CZ LOKO Česká Třebová. Během této opravy byly mimo jiné provedeny úpravy požadované Federací strojvůdců ČR na základě diskuze a návrhů z ...
16/04/2018
Dne 30.4.2018 od 15 hodin v restauraci Pod tribunou v Mostě se koná členská schůze ZO FS Most - posezení členů ZO, pracovníků ČD Cargo a ČD a důchodců. Všichni jste srdečně vítáni.
06/11/2017
Dne 22.11.2017 od 15 hodin v restauraci Pod tribunou v Mostě se koná členská schůze ZO FS Most - posezení pracovníků s vedením depa a důchodci. Všichni jste srdečně vítáni.
30/04/2017
Pro dosažení dobrých výsledků je nutná spolupráce s předsedy ZO i s celou členskou základnou Na celostátní radě předsedů základních organizací Federace strojvůdců České republiky, která se konala 30. března, bylo zvoleno nové prezidium FSČR. Funkce prezidenta se na základě rozhodnutí delegátů CRP ujal Jaroslav Vondrovic, který také odpověděl na několik otázek našeho časopisu. ...
22/04/2017
Dne 3.5.2017 od 15:00 hod se koná v Mostě v restauraci Pod Tribunou výroční členská schůze.   Program: Organizační záležitosti Hospodaření organizace Plán akcí na rok 2017 Diskuze   Dále proběhne IX. Turnaj Františka Veselého v šipkách o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na hojnou účast.
14/12/2016
Ze strany FSČR nám bylo vytčeno, že na našich stránkách jsou volně přístupné dokumenty, které by volně přístupné být neměly. Z tohoto důvodu byl omezen přístup k pomůckám a dalším dokumentům. K těmto souborům se nově po přihlášení dostanou pouze registrovaní členové naší ZO. 
22/11/2016
Výbor ZO FSČR Most zve své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.   Místo konání: Most, restaurace Pod tribunou ( vedle vstupu na fotbalový stadion )   Termín: 29. listopadu 2016 od 15 hod   Program: Kolektivní vyjednávání ČD + ČD Cargo                 Hospodaření organizace                 Plán činnosti na rok 2017   Po schůzi ná...