Přihlásit

ČD Cargo zvýší zabezpečení svých lokomotiv pomocí ETCS

Post Title

ČD-Telematika vybaví flotilu lokomotiv nákladního železničního dopravce ČD Cargo mobilní částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System) Level 2 od společnosti Alstom. Jedná se o první velkou sérii modernizace existujících vozidel tímto zařízením v České republice. ČD-Telematika pro tuto zakázku uzavřela konsorcium se společností AŽD, partnerem pro národní zabezpečovací technologie a měření rychlosti.

Zabezpečovačem bude vybaveno celkem 78 lokomotiv ČD Cargo, konkrétně půjde o 31 lokomotiv řady 163 a 47 lokomotiv řady 363. Dokončení zakázky v celkové hodnotě v řádu desítek milionů EUR je plánováno na konec roku 2022.

„Díky komunikaci mezi stacionární a mobilní částí ETCS dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a tím i cestujících na železnici, a to jak na tratích v České republice, tak i na tratích provozovaných členskými státy EU,“ uvedl předseda představenstva ČD-Telematiky David Wolski. „ČD-Telematika je hrdá, že v takto strategické oblasti získala prvenství u ČD Cargo a že projekt realizuje se světovou špičkou v oblasti ETCS, francouzskou společností ALSTOM,“ dodal. S ohledem na náročnost dodávky bude ČD-Telematika kromě AŽD spolupracovat v oblasti implementace a projekčních činností s firmou ČMŽO-elektronika.

Dodávka na klíč pokrývá veškeré činnosti od převzetí lokomotiv až po jejich finální předání ve fázi plně způsobilých provozu zpět zadavateli, a to s plně funkčním zařízením mobilní části ETCS. Kromě samotného dodání technologie ETCS zahrnuje mimo jiné i zpracování návrhu vhodného technického řešení integrace ETCS, instalaci včetně zajištění kontroly kvality, uvedení technologie do provozu, provedení příslušných zkoušek a zajištění všech potřebných schvalovacích procesů.

„Těší nás, že společnost ČD Cargo projevila svou důvěru v navrhované řešení ČD-Telematiky a Alstom. Firma Alstom se chce aktivně podílet na rozvoji železničního průmyslu v České republice. Jsme přesvědčeni, že náš ETCS systém bude pro ČD Cargo přínosem a zvýší spokojenost zákazníků,“ řekl vedoucí pobočky Alstomu v České republice Jiří Filip.


Zdroj: Dopravní noviny

Další zprávy