Přihlásit

Železniční mapy


Mapy v JPG


Mapa TRS

Železniční mapa České republiky

Železniční­ uzel Praha

Správy dopravní cesty (SDC) a stavební­ správy (SS)

Vyznačení­ krajů

Železniční­ tranzitní­ koridory
Mapy v PDF


Označení tratí podle tabulek traťových poměrů
Územní působnost operativního řízení provozu CDP
Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle tabulek traťových poměrů
Traťová zabezpečovací zařízení
Vlakový zabezpečovač a informační body systému AVV
Největší traťové rychlosti
Základní traťové rádiové spojení
Rekuperace
Vyznačení územní působnosti krajů
Tranzitní koridory
Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu
Mapa zveřejněná v knižním jízdním řádu