Přihlásit

Přestavba lokomotiv řady 163

Post Title

ČD Cargo zahajuje historicky druhý projet přestavby lokomotiv řady 163 na dvousystémovou řadu 363. Vítězem veřejné soutěže na přestavbu 18 lokomotiv řady 163 se stala společnost Českomoravská železniční opravna, s.r.o. Důvodem k přestavbě je především postupná konverze stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou na železničních tratích České republiky.

Lokomotivy budou dále vybaveny evropským zabezpečovačem ETCS jehož dodavatelem je ČD Telematika a.s. a AŽD Praha s.r.o. Vzorem zástavby se stane lokomotiva 363.075, tedy první lokomotiva této řady vybavená tímto systémem. Na projekt jsme získali finanční podporu z OPD.

Zdroj: ČD Cargo

Další zprávy