Přihlásit

ČD Cargo otevřelo novou halu pro opravy železničních vozů v areálu SOKV Ústí nad Labem

Post Title

Za účasti ministra dopravy České republiky JUDr. Vladimíra Kremlíka byla 9. října 2019 slavnostně otevřena nová hala pro opravy železničních vozů v areálu SOKV Ústí nad Labem. Přestřižení pásky se pak kromě ministra dopravy ujali i předseda představenstva ČD Cargo pan Ivan Bednárik, MBA, člen dozorčí rady ČD Cargo pan Radek Nekola a zástupce dodavatele, společnosti Metrostav, Ing. Petr Ort.


Celá stavba byla zahájena 28. května 2018 podpisem smlouvy s dodavatelem stavební i technologické vybavenosti, společností Metrostav, a. s. Samotné stavební práce byly spuštěny v polovině června 2018. Za 12 měsíců bylo celé dílo dokončeno a po vyřízení kolaudačních povolení předáno ČD Cargo k užívání. Nová hala pro čištění nákladních vozů je postavena na místě nepoužívané staré haly „Hříž“ a bývalého skladu technických plynů.

Interiér haly je v podélném směru rozdělen na dva prostory. První část, která je určena pro přípravné bourací a čistící práce na vozech; je dvojkolejná. Na jedné koleji je vybudován vnitřní prohlížecí kanál pod úrovní podlahy v celé délce haly doplněný o patkové zvedáky. V druhé části haly je nainstalován technologický provoz pro čištění nákladních vozů. Ten je tvořen tryskacím boxem, odmašťovací a sušící kabinou pro dvojkolí i podvozky vozidel.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík si poté v doprovodu Ivana Bednárika novou halu prohlédl a seznámil se s technologií oprav nákladních vozů na tomto moderním pracovišti.

Další zprávy