Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Rok 2022 – jeden z nejtěžších v historii společnosti

Post Title

Společnost ČD Cargo, a. s., největší tuzemský železniční nákladní dopravce a nejvýznamnější dceřiná společnost Českých drah, a.s., realizovala za rok 2022 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 233 mil. Kč, což je v meziročním srovnání o pětinu nižší zisk.

Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy tvořený konsolidovanými výsledky ČD Cargo a jeho dceřiných společností přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 209 mil. Kč.

Za rok 2022 přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 64,2 mil. tun zboží, což je o 1,4 mil. tun více než v předcházejícím roce. Vzrostly nejen výkony na tuzemském železničním dopravním trhu, ale pokračovala také expanze do zahraničí, kde již ČD Cargo aktivně působí v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a své služby začalo nabízet i v Chorvatsku.

„ČD Cargo má za sebou velice těžký rok. Vedle dramatického růstu cen energií a takřka všech nákladů jsme se museli vyrovnat s poklesem objemu řady přepravovaných komodit v důsledku nižší výkonnosti některých průmyslových odvětví,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth, který dále upřesňuje: „Naopak významně vzrostla poptávka po hnědém uhlí v důsledku nepříznivé energetické situace v Evropě a pozitivně se vyvíjely také přepravy pohonných hmot, což pokles v ostatních komoditách kompenzovalo. Bylo však velmi náročné a nákladné zajistit pro tyto přepravy dostatek kapacit. Těší mě, že jsme to zvládli a přispěli tak k zajištění dodávek energie a tepla pro domácnosti a firmy. Na výsledcích Skupiny ČD Cargo se také pozitivně otiskl rekordní objem mezinárodních přeprav, který poprvé přesáhl hodnotu 10 mil. tun.“

Navzdory extrémnímu růstu cen energií, paliv, dodávek materiálů a investic, úrokových nákladů a dalších nakupovaných služeb, které měly negativní dopad na hospodaření, se dopravci podařilo generovat dobrý výsledek. Více k tomu Tomáš Tóth:

„Růst cen nákladových vstupů nás provázel v průběhu celého roku a díky tomu jsme se opakovaně dostávali do velmi komplikované ekonomické situace. Železniční nákladní doprava je na plně konkurenčním dopravním trhu službou s velmi nízkou ziskovou marží. Nepredikovatelné a řádově o desítky procent vyšší náklady tak ohrožovaly hospodaření a stabilitu společnosti. S velkou pokorou je nutné říci, že bez opakované úpravy realizačních cen pro naše zákazníky bychom situaci nezvládli. O to více si vážím, že i přes komplikovaná jednání jsme dokázali najít cestu, jak zvýšit ceny ještě před koncem loňského roku. K udržení kladného výsledku hospodaření napomohlo také dokončení notifikace zákona o podpoře vybraných zdrojů elektrické energie, resp. osvobození kolejové dopravy v elektrické trakci od POZE v závěrů roku.

Přitom každoroční udržení alespoň přiměřené výše zisku je pro nás naprosto klíčové. Bez toho bychom nebyli schopni v adekvátní míře investovat do modernizace a obnovy našeho parku nákladních vozů a lokomotiv, což by ohrozilo rozsah našich služeb v blízké budoucnosti. O to více mě těší, že jsme loňský rok zvládli a teď se již plně soustředíme na stejný úkol v roce 2023,“ uzavírá předseda představenstva.

Zdroj: ČD Cargo