Přihlásit

Nové dluhopisy ČD Cargo

Post Title

Společnost ČD Cargo emitovala 17. července 2019 dluhopisy s celkovou jmenovitou hodnotou 1 miliarda Kč. Vedoucím manažerem emise byla ING Bank N.V., organizační složka Praha; administrátorem a kotačním agentem byla Komerční banka, a.s.

Při emisi se společnosti podařilo získat na finančním trhu výborné podmínky. Dluhopisy nesou emisní kurz 100 % nominální hodnoty dluhopisů se splatností 7 let. Pevná úroková sazba, která eliminuje potenciální riziko růstu referenční sazby v čase, činí 2,17 % p.a. Úrokový výnos tak plně odpovídá aktuální tržní hodnotě úročení v tuzemské měně (IRS CZK 7Y) a vysokému zájmu investorů o tyto dluhopisy.

Finanční prostředky z této emise použije ČD Cargo k financování svých investičních záměrů na plánovanou obnovu parku nákladních vozů a lokomotiv.

Zdroj: ČD Cargo

Další zprávy