Přihlásit

Dozorčí rada Českých drah jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021

Post Title

Dozorčí rada Českých drah ve čtvrtek 21. 1. 2021 jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a. s., na rok 2021. Ten na jedné straně počítá s pokračováním negativního dopadu pandemie COVID-19 do tržeb a na straně druhé s úspornými opatřeními, které management postupně realizuje. Mezi nimi je například snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase.

Firma naopak nepočítá se zpomalením tempa neodkladné obnovy vozidlového parku, ani se zastavením investic do rozvoje údržbové základny. „Podnikatelský plán směřuje k tomu, abychom se na konci letošního roku maximálně přiblížili k černé nule. Dokud tu bude COVID, máme jen omezené možnosti, jak zvýšit výnosy. Úspory proto budeme hledat napříč všemi činnostmi, budeme nově nastavovat některé procesy a hledat případné duplicity,“ vysvětluje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., a dodává: „Zároveň jsme plán koncipovali tak, aby reflektoval celou Skupinu ČD a možné synergie mezi jednotlivými společnostmi.“

Podle předsedy Dozorčí rady ČD, a. s., Pavla Kysilky je Podnikatelský plán na rok 2021 dobře připravený a realisticky nastavený: „Samozřejmě, že další vývoj pandemie se dá predikovat jen do jisté míry. Byť máme s koronavirem zkušenost z loňského roku a již byla také zahájena plošná vakcinace. Proto si myslím, že bude nezbytné plnění plánu průběžně vyhodnocovat a aktualizovat navržená opatření podle skutečné situace,“ řekl po schválení dokumentu Pavel Kysilka, který se dotknul také medializovaného tématu možného snížení mezd části zaměstnanců se smluvními platy: „Toto téma jsme během zasedání Dozorčí rady dlouho probírali. Smluvní mzdy firma uzavírá na základě dohody s dotčenými zaměstnanci vždy na rok. Pokud k jejich snižování management přistoupí, a to čistě z důvodu nutnosti úspory nákladů, mělo by to být na základě individuálního přístupu a mělo by se to týkat především administrativních pracovníků s vyššími příjmy. Plošné propouštění, ani plošné snížení smluvních mezd nepodporujeme. Nechceme přijít o odborníky, kteří nám po návratu do standardního stavu budou chybět. Zároveň bych rád řekl, že o tomto kroku České dráhy uvažují v důsledku vážných ztrát způsobených pandemií koronaviru, kdy firma loni přišla o více než 4 miliardy korun. V mnoha ohledem se budeme muset uskromnit, než se situace zase zlepší. Nezapomínejme ale na to, že vyšší efektivita je i do budoucna podmínkou našeho úspěchu v soutěžích o výkony v krajích nebo v dálkové dopravě.“

Mgr. Radek Joklík, ředitel odboru komunikace


Zdroj: Odborové sdružení železničářů

Další zprávy