Přihlásit

ČD CARGO MODERNIZUJE A S OHLEDEM NA NAVYŠUJÍCÍ SE VSTUPY ZVYŠUJE SMLUVNÍ CENY

Post Title

„Loni jsme zde skloňovali slovo kapacita. Dnes máme kapacitu vyčerpanou a na to, abychom dosáhli úspěchu, potřebujeme vaši pomoc,“ těmito slovy zahájil letošní tradiční podzimní konferenci ČD Cargo pro obchodní partnery předseda představenstva společnosti Ivan Bednárik.

Na letošním, 15. ročníku konference v Harrachově pozdravil její účastníky i nedávno jmenovaný předseda dozorčí rady ČD Cargo a předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec. Poté následovala řada přednášek, která vyvrcholila nejočekávanější prezentací ředitelky odboru obchodu Vlasty Slavíkové. Ta zástupce spolupracujících firem seznámila s cenovou a obchodní politikou dopravce na příští rok.

Situaci na české železnici z pohledu nákladních dopravců shrnul výkonný ředitel sdružení ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek a připomněl, že sdružení prostřednictvím svých členů pokrývá zhruba 98 procent trhu nákladní železniční dopravy v České republice na síti Správy železniční dopravní cesty. Podrobně se pak zabýval situací v trakční energii v roce 2018, kterou od začátku příštího roku bude pro všechny dopravce dodávat SŽDC, a hovořil také o problémech s projednáváním infrastrukturních staveb. V současné době je třeba se podle Oldřicha Sládka zaměřit například na urychlení modernizace a zdvoukolejnění trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň a sdružení také usiluje o postupný přechod na střídavou trakční soustavu na stávajících tratích se stejnosměrnou soustavou.

SŽDC: výluky v roce 2019 a centralizace řízení provozu

Účastníci konference také získali přehled o nejdůležitějších výlukách na síti SŽDC, které jsou v plánu v příštím roce, a Miroslav Jasenčák je seznámil i se způsobem centralizace řízení provozu, kterým se SŽDC vydává. Jde především o propojení operativního a dálkového řízení provozu, kdy provozní dispečer má nepřetržitý on-line přehled o provozní situaci v celé řízené oblasti a v případě mimořádnosti může obsluha okamžitě reagovat a přijmout potřebná opatření.

Manažerka přeprav East/Asie ČD Cargo Liliana Krutonog pak pohovořila o přepravách po Nové hedvábné stezce, vyzdvihla výhody tohoto železničního spojení a připomněla, že probíhají jednání o možnostech zavedení přeprav z a do Íránu. Kromě toho upozornila i na změny v přepravách na nákladní list CIM/SMGS, který nejen snižuje náklady přepravců za nový prodej a zrychluje přepravu, ale také zkvalitňuje přepravní proces zabráněním vzniku chyb při přepisu nákladních listů. „V roce 2017 bylo s ČD Cargo na tento nákladní list přepraveno 15 856 vozů,“ uvedla Liliana Krutonog.

Investice do modernizace

Na úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, skutečnosti, jež komplikují život na železnici, i na možnosti zlepšení spolupráce se zákazníky se ve své prezentaci zaměřil výkonný ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth. „Do modernizace a obnovy parku lokomotiv jsme připraveni ve střednědobém horizontu investovat až sedm miliard Kč,“ uvedl s tím, že nákup a opravy některých lokomotiv a vozidel začaly už letos a budou pokračovat v následujících letech. Podrobně se pak zabýval jednotlivými investicemi nejen do lokomotiv, vozů a technologií, ale také do opravárenství. Dále ve svém vystoupení připomněl činnost skupiny ČD Cargo v zahraničí a následně shrnul současné legislativní podmínky na železnici v České republice a v Evropské unii. Ve svém vystoupení také obchodním partnerům představil nový dopravní model, který je založen na plánování a adresném využití disponibilních kapacit a na identifikaci kritických míst s cílem zlepšit kvalitu poskytované přepravy. „Postupně budeme přecházet z typologických plánů ke konkrétním pro dané obchodní případy, což předpokládá adekvátní vstupy od vás, zákazníků,“ uvedl. Změny se dotknou také objednávání přeprav, kdy ČD Cargo bude od dubna příštího roku technicky připraveno přijímat objednávky přepravy prostřednictvím zákaznického portálu EROZA. Následně dopravce zahájí testování s vybranými zákazníky tak, že v cílovém stavu bude objednávka závazná pro oba smluvní partnery. To se bude týkat nejprve velkoobjemových přeprav a postupně by dopravce chtěl tento systém objednávání rozšířit na všechny typy přeprav.

Novinky v cenové politice

Na závěr konference vystoupila ředitelka odboru obchodu Vlasta Slavíková a seznámila obchodní partnery s novou cenovou a obchodní politikou ČD Cargo, která začne platit od příštího roku. Dovozné bude podle Vlasty Slavíkové nově počítáno na vůz a nikoli za hmotnost naloženého zboží. Dopravce také zavádí dva nové poplatky – za využití ložného prostoru a za nevyužití přidělené kapacity dráhy. S ohledem na navyšování cen vstupů a masivní investice bude ČD Cargo navyšovat realizační ceny za přepravu. Vystoupení ředitelky Slavíkové tak logicky navázalo na předcházející prezentaci výkonného ředitele Tomáše Tótha. „Těším se, že za rok budeme moci bilancovat, jak se plánované změny promítly do činnosti ČD Cargo,“ uzavřela ředitelka odboru obchodu ČD Cargo Vlasta Slavíková.

Martina Vampulová

Foto: MNA

Zdroj: Dopravní noviny

Další zprávy