Přihlásit

ČD Cargo smazalo loňskou ztrátu a pokračuje v expanzi do zahraničí

Post Title

Společnost ČD Cargo, a.s., největší tuzemský železniční nákladní dopravce a nejvýznamnější dceřiná společnost Českých drah, a.s., realizovala za první pololetí roku 2021 zisk před zdaněním (EBT) dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 253 mil. Kč. Společnost dokázala již za pololetí smazat ztrátu vytvořenou za rok 2020 v důsledku pandemie COVID-19 a zlepšit tak výsledek hospodaření o téměř 300 mil. Kč.

Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy tvořený výsledky ČD Cargo a jejími dceřinými společnostmi přispěl čistým ziskem po zdanění (EAT) ve výši 247 mil. Kč.


Za první pololetí letošního roku přepravila Skupina ČD Cargo na vlastní licence celkem 31,1 mil. tun zboží, tedy o 2,1 mil. tun více v meziročním srovnání.

V prvním pololetí letošního roku jsme se odrazili ode dna přepravních výkonů roku 2020, čemuž odpovídá také významný růst našich tržeb. Kromě rostoucích výkonů v České republice se značce ČD Cargo dařilo i v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Úspěšná zahraniční expanze zůstává klíčovým pilířem naší strategie a naším dalším cílem je plně využít potenciálu přeprav na Balkán. Významnou roli hrála i racionalizace nákladů, která nám pomohla zvýšit efektivitu a produktivitu práce. Kombinace vyšších přepravních výkonů a optimalizace nám umožnila pokračovat v investicích do modernizace parku nákladních vozů a lokomotiv, bez nichž bychom na liberalizovaném evropském trhu nedokázali uspět,“ konstatuje Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.

Reagujeme na výpadky v Číně a změny v evropské energetice

V důsledku celkové situace ve světě se výkony v některých komoditách budou na objemy před pandemií vracet pomaleji. Například kombinovanou dopravu v letošním prvním pololetí významně ovlivnil nedostatek přepravních kapacit (kontejnerů) pro přepravy zboží z/do Číny, celosvětový nedostatek některých komponent v automotive, případně nižší poptávka po hnědém uhlí. Ta je navíc odrazem vývoje v oblasti evropské energetiky a aktivních snah o podporu obnovitelných zdrojů energie. „ČD Cargo svými výsledky jasně dokazuje, že umíme reagovat na měnící se skladbu přepravovaných komodit a ve střednědobém horizontu dokážeme nahradit klesající objemy přeprav energetického uhlí alternativními komoditami,“ pokračuje Tomáš Tóth.

Čelíme výlukám i přírodním živlům

Provozní komplikace pro železniční dopravce představují rozsáhlé výluky u nás i v zahraničí, které prodlužují průjezd přes hraniční přechodové stanice do Německa a Polska. Problémy způsobují také přírodní živly, např. nedávné povodně na Děčínsku, které na několik dní paralyzovaly mezinárodní přepravu z a do Německa. Tornádo na jižní Moravě významně omezilo přepravy v létě, sněhem zapadané polské šachty či zamrzlé výhybky v Německu zase ovlivnily dopravu v zimě. „I navzdory těmto komplikacím se nám podařilo první polovinu roku zvládnout úspěšně a pevně věříme, že tento trend udržíme po celý rok,“ dodává předseda představenstva ČD Cargo, a.s. Tomáš Tóth.

Zdroj: ČD Cargo

Další zprávy