Přihlásit

Poděkování za záchranu života

4. listopad byl obyčejným podzimním dnem, kdy se u rychlíku 611 Krušnohor

v žst. Most měl na ose střídat strojvedoucí Karel Čech se strojvedoucím Michalem Vlasákem. Oba strojvedoucí jsou z OCP Západ, Provozního pracoviště v Mostě. Taktéž jsou oba členové mostecké základní organizace FS.

Střídání proběhlo ale úplně jinak, ale naštěstí s dobrým koncem.

Na nástupišti před příchodem Karla Čecha zkolaboval starší člověk a již se k němu skláněli dva muži. Strojvedoucí Čech okamžitě přiskočil, podložil hlavu a vytáhl mu zapadlý jazyk.

S neznámým mužem a asistencí na telefonu zahájili masáž srdce.

Mezitím k nástupišti přijel rychlík 611 a kolega Vlasák již ze stanoviště viděl kolegu v oživování.

Okamžitě se zapojil do masáže srdce, kterou společně s kolegou Čechem prováděli až do příjezdu záchranky, které se povedlo muže oživit. Za to patří velký dík oběma kolegům, jak se vyjádřili i záchranáři.

Vlak 611 dostal asi 15 minut zpoždění, ale cestující kteří sledovali tuto záchranou akci určitě nereptali. Myslím, že jim proběhlo hlavou, že jsou určitě v dobrých rukách…

A za naší organizaci jim patří velký dík, že se zachovali takto lidsky a profesionálně.

Místopředseda FS Most

Pavel Drtina

Další zprávy