Přihlásit

Jednání odborů s managementem ČD Cargo

Dne 21. října proběhlo další jednání odborových centrál působících u ČD Cargo se zástupci vedení této společnosti. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se uskutečnilo formou videokonference. Během jednání byl prezentován současný ekonomický stav společnosti, kdy se nám podařilo dopravními výkony přiblížit loňskému roku a alespoň prozatím se firmě dařilo vymanit se z nepříznivého postavení během letošního jara a léta. Byl představen i souhrn využívání částečné nezaměstnanosti dle paragrafu 209 ZP a prezentován stav optimalizace činností technicko-hospodářských pracovníků společnosti ČDC jak na úrovni generálního ředitelství, tak v jednotlivých JOS.

Podrobně byl představen seznam schválených příspěvků z transparentního nadačního fondu Železnice srdcem, který ČD Cargo založilo v průběhu léta společně ve skupině ČD a jenž má sloužit k sociální pomoci zaměstnancům železnice, jejichž životy ovlivnily tragické události, ke kterým bohužel v železniční dopravě dochází.

Debatován byl samozřejmě i současný stav epidemie COVID 19. Z důvodu doporučení ministerstva zdravotnictví byly až do odvolání přerušeny KOP. V současné době by v žádné JOS neměl být problém se zásobením zaměstnanců dezinfekcí a dalším nutným vybavením k ochraně jejich zdraví. Mezi zaměstnance by měl být také distribuován balíček OOP COVID, ve kterém jsou tři roušky a 500 ml dezinfekce. Vedení firmy taktéž schválilo mimořádnou odměnu pro všechny zaměstnance ve výši 500 Kč, která by měla sloužit k pořízení ochranných prostředků v běžném osobním životě tak, aby se naše firma i nadále vyhnula nějakým větším problémům s karanténami a hromadnými nákazami zaměstnanců.

Během tohoto jednání bylo taktéž oznámeno předání návrhu PKS na roky 2021/22, ke kterému by mělo dojít koncem měsíce listopadu, a faktické zahájení kolektivní vyjednávání u ČD Cargo by pak mělo proběhnout ještě v prosinci 2020.

Zdroj: FSČR


Další zprávy