Přihlásit

Informace prezidia FSČR z 23. března 2020

Na ČD byla zahájena jednání o možnosti využití institutu „Částečné nezaměstnanosti“. 


V pondělí 23. března v odpoledních hodinách proběhla první část již dříve avizovaných jednání mezi zástupci vedením akciové společnosti České dráhy a představiteli odborových svazů působících na železnici o zaměstnavatelem předloženém návrhu Dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti. Vzhledem k nebezpečí šíření nákazy koronavirem se tato jednání uskutečnila formou telemostu. 

 

Své konkrétní podněty a připomínky k tomuto připravovanému využití institutu „Částečné nezaměstnanosti“, tedy překážky v práci podle § 209 zákoníku práce, předložila taktéž Federace strojvůdců České republiky. 


Zaměstnavatel přislíbil návrhy odborových svazů posoudit a vyjádřit se k nim v příštích dnech, kdy budou jednání o této problematice dále pokračovat. 


Jaroslav Vondrovic 

prezident FSČR


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ochranné pomůcky u ČD Cargo


U společnosti ČD Cargo se v minulých dnech podařilo zajistit dodávku většího počtu respiračních pomůcek (cca 10 tisíc kusů). V současné době by mělo probíhat vybavování zaměstnanců těmito pomůckami tak, že každý strojvedoucí by měl dostat cca jeden kus na dvě směny. Současná zásoba by měla vydržet cca na jeden až dva týdny a na zajištění dalších dodávek se intenzivně pracuje.


Zároveň s tímto jsou jednotlivá HV vybavována desinfekčními prostředky pro desinfekci stanoviště. V průběhu tohoto týdne by s největší pravděpodobností měla dorazit další dodávka desinfekčních prostředků s menším objemem balení tak, aby mohl být vybaven každý strojvedoucí vlastním přídělem.


Je více než zřejmé, že situace ohledně ochranných pomůcek není vzhledem k současné situaci ideální, ale přesto vás žádám o rozumné a šetrné nakládání s těmi prostředky a vybavením.


David Votroubek

člen prezidia FSČR

Další zprávy