Přihlásit

Distribuce respirátorů FFP 2 pro strojvedoucí ČD

V některých destinacích již České dráhy začalydistribuovat respirátory FFP 2 pro strojvedoucí.

V rámci dalších preventivních opatřeníproti šíření nákazy COVID-19 zajistil zaměstnavatel dodávku filtračníchmasek/respirátorů kategorie FFP 2.

Tyto respirátory jsou přednostně určenypro zaměstnance vlakového doprovodu a strojvedoucí.

Dodávka respirátorů FFP 2 na jednotlivápracoviště ZAP a OCP bude probíhat postupně v závislosti na výši skladovýchzásob. Cílem je vybavit všechny uvedené zaměstnance dvěma kusy respirátorů,které budou mít k dispozici u sebe v průběhu celé směny. Případné použití respirátoruoznámí zaměstnanec příslušnému komandujícímu nebo strojmistrovi, který zajistívydání nového respirátoru při nástupu na novou směnu nebo v průběhu směny,pokud možnosti dovolí.

Zaměstnanec vlakového doprovodu astrojvedoucí použije respirátor výhradně při podezření na výskyt nákazyCOVID-19 u cestujících (příp. spolupracovníků) přímo v jím doprovázeném vlaku.Uvedené respirátory FFP 2 jsou určeny pro použití výhradně v rámci plněnípracovních povinností.

Další zprávy