Přihlásit

Blahopřání

Dne 18.2.2019 oslavil své 65. narozeniny bývalý strojvedoucí ČD Cargo
pan Vítězslav Šebák, člen ZO FS v Mostě.
Výbor a členové naší Základní organizace přejí hodně zdravých let v důchodu.

13. březen byl dnem, kdy oslavil své kulaté 70. narozeniny pan František Macháček,
strojvedoucí instruktor ve výslužbě a člen mostecké Základní organizace FS.
Frantovi přejeme, aby ho neopustila láska k železnici a do dalších let hlavně hodně zdraví
a životní pohody.
Toto vše srdečně přejí kolegové a výbor FS Most.

Dne 23.3.2019  oslaví 55. narozeniny  strojvedoucí a člen ZO FS Most
pan Petr Grežo, strojvedoucí ČD.
K těmto polokulatinám srdečně gratulují všichni kolegové, kamarádi a také výbor
ZO FS Most.