Přihlásit

Změna v přístupu pro uživatele

Ze strany FSČR nám bylo vytčeno, že na našich stránkách jsou volně přístupné dokumenty, které by volně přístupné být neměly. Z tohoto důvodu byl omezen přístup k pomůckám a dalším dokumentům. K těmto souborům se nově po přihlášení dostanou pouze registrovaní členové naší ZO. 

Další zprávy