Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo jako výsledek racionální dohody